Cenik programske opreme.

Programi

Pokličite za predstavite, ponudbo, predračun in podrobnejše informacije. Cene ne vključujejo 22% DDV.
Cenik velja od 01.08.2015.

Strateg

002 Strateg - Fakturiranje

Program za prodajo artiklov in storitev strankam z predračuni ali fakturami.
(OSNOVA + Fakturiranje + Predračuni)

pokličite

001 Strateg - POS Maloprodaja

Program za prodajo artiklov in storitev končnim strankam z uporabo POS opreme.
(OSNOVA + POS Maloprodaja)

akcija ugodno - pokličite

003 Strateg - Avtoservis

Program za Avtoservise z uporabo delovnih nalogov za artikle in storitve. Avtomatsko izdelavo fakture ali predračuna iz delovnega naloga.
(OSNOVA + Delovni nalogi + Fakturiranje + Predračuni)

pokličite

004 Strateg - Očesna optika

Program za prodajo artiklov in storitev končnim strankam z uporabo POS opreme in evidentiranjem plačila oz. refundacije ZZZS.
(OSNOVA + POS Maloprodaja)

pokličite

005 Strateg - Proizvodnja

Program za proizvodnjo dejavnost z razknjiževanjem na podalgi razpisa prizvodnje in kosovnice. Vsebuje tudi modul fakturiranje in predračuni.
(OSNOVA +  Fakturiranje + Predračuni  + Proizvodnja)

pokličite

006 Strateg - Serviser

Prorogram za katerokoli servisno dejavnost z uporabo delovnih nalogov za artikle in storitve. Avtomatsko izdelavo fakture ali predračuna iz delovnega naloga. 
(OSNOVA + Delovni nalogi + Fakturiranje + Predračuni)

pokličite

007 Strateg - Serviser PLUS

Program za katerokoli servisno dejavnost z uporabo delovnih nalogov za artikle in storitve. Avtomatsko izdelavo paragonov, fakture ali predračuna iz delovnega naloga. 
(OSNOVA + Delovni nalogi + Fakturiranje + Predračuni  + POS Maloprodaja)

pokličite

Strateg moduli

011 Strateg - modul Osnova (obvezni modul)

Prevzemni listi, Inventura (popisni list, inventurni list, knjiženje inventure), Kalkulacije, Virmani, Položnice, TDR knjiga, izpis nalepk , izpis deklaracij, pregled prodaje po artiklih, skupinah artiklov, prodajalcih. 

pokličite

012 Strateg - modul POS maloprodaja

Blagajna z izdajo računov za artikle in storitve, zaključek dneva, pregled prodaje, kartica artiklov, evidenca prodaje po prodajalcih, uporaba POS opreme ( tiskalnik, predal za gotovino), možna uporaba črtne kode, ...

pokličite

013 Strateg - modul Fakture

Fakture, dobropis, storno, bremepis, avansni računi
Prodaja artiklov in storitev davčnim zavezancem in končnim potrošnikom z fakturo, ki vsebuje vse zakonsko predpisane elemente, razknjiževanje zaloge, obračun DDV, obračun zamudnih obresti, saldakonti kupcev, plačane in neplačane fakture, zapadle fakture, opomini,...

pokličite

014 Strateg - modul Predračuni

isto kot fakture vendar brez razknjiževanja zalog in s prenosom predračunov v ostale dokumente z knjiženjem zaloge.

pokličite

015 Strateg - modul Prejeta konsignacija

Evidenca prejete konsignacije, avtomatska odjava, izdelava prevzemnega lista iz dokumenta za odjavo, pregled konsignacijske zaloge, odjava, vračilo,...

pokličite

016 Strateg - modul Izdana konsignacija

Evidenca izdane konsignacije, po partnerjih, odjava, vračilo, prodano,..

pokličite

017 Strateg - modul Naročilnice

Evidenca in izpis naročilnic in izjav za naročeno blago in storitve, avtomatski prenos in izdelava prevzemnega lista, naročilnice in izjave za naše kupce

pokličite

018 Strateg - modul Proizvodnja

Izdelava kosovnic, kalkulacija lastne cene na podlagi kosovnice, delovni nalogi za razpis proizvodnje, planiranje nabave materiala za proizvodnjo, količinski in vrednostni pregled razpisa prozvodnje

pokličite

019 Strateg - modul Interni dokumenti in Delne dobavnice

Za trgovine z več poslovalnicami prenos blaga med poslovalnicami tudi z disketo in avtomatsko izdelava dokumenta.Evidenca prodaje na up (dolžniki) in mesečna izdelava fakture ali računa

pokličite

020 Strateg - modul Knjiženje v Glavno Knjigo

Izdelava temelnic za prenos v knjigovodske programe brez dvojnega vnosa dokumentov za: PREVZEMNE LISTE, FAKTURE, RAČUNE,...

pokličite

021 Strateg - modul Zaključnice

Evidenca zaključevanja terenske prodaje, prenos dokumentov za razpis proizvodnje,
avtomatska izdelava dobavnic in faktur

pokličite

022 Strateg - modul Servis z Delovnimi nalogi

Delovni nalog z opisom storitev in porabo materiala. Prenos delovnega naloga v Fakture z knjiženjem zaloge.

pokličite

023 Strateg - eRačuni

Priprava eRačunov in pošiljanje v bančne programe.

pokličite

Računovodstvo

042 Salda Konti

Knjiženje, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, IOP, opomini, obračun zamudnih obresti, položnice, virmani, kartica konta in partnerja, zapadle postavke, odprte postavke, avtomatsko in ročno zapiranje, ...

pokličite

041 Glavna Knjiga

Knjiženje, kartice, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, avtomatsko zaključna in otvoritvena temeljnica, bilanca, bilanca za obdobje, stanje podjetja, inventura kontov,...

pokličite

043 Glavna Knjiga in Salda Konti

Povezana oba programa, kar omogoča hkratno knjiženje v GK in SK

pokličite

044 Knjigovodstvo za s.p.

Knjiženje vseh dokumentov, kartica partnerja, bilanca, knjiga upnikov in dolžnikov, prenos knjižb v program za obračun DDV,...

Podrobnejši opis programa

pokličite

045 Osnovna sredstva

Register osnovnih sredstev. Obračun amortizacije po skupinah. Revalorizacija vrednosti osnovnega sredstva in revalorizacija amortizacije..

pokličite

046 Obračun osebnih dohodkov

Obračun osebnih dohodkov za d.o.o., s.p.. Avtorski honorar, obračun najemnine, podjemna pogodba.

pokličite

047 Ostali dohodki (avtorski, podjemna, najemnine, ... )

Obračun avtorskega honorarja, podjemne pogodbe, najemnine, ...
Priprava iREK , UPN nalogov.

pokličite

048 Plačilni nalogi UPN

UPN - Univerzalni Plačilni Nalogi. Izdelava, izpis na tiskalnik, prenos v elektronske banke.

pokličite

Ostalo

051 Fakturiranje

Fakturiranje brez vodenja zalog. Fakture, dobavnice, dobropis, bremepis za storitve in artikle z dodatnim opisom, šifranti artiklov in storitev, poštne številke, poslovni partnerji, valute, tečajna lista, davčne šifre, obračun DDV, neplačani računi, opomin, ...

pokličite

053 Potni nalogi

pokličite

055 Blagajniško poslovanje

Blagajniško poslovanje. Prejemki in izdatki. Blagajniški dnevnik.

pokličite

056 Obračun DDV

Knjiga prejetih računov, knjiga izdanih računov. Obračun DDV. Elektronska izmenjava z E-Davki.

pokličite

057 Obračun obresti

pokličite

058 Delovne ure

Evidentiranje porabe delovnega časa. Evidenca tudi po delovnih nalogih, evidenca po delovnih mestih.

pokličite

060 Avtoprevozništvo

Obračun in izdelava faktur za prevozništvo.

pokličite

Zdravstvo

071 Očesna optika

Evidenca strank, zapis na kartico zdravstvenega zavarovanja, izdelava mesečnih zahtevkov in specifikacij za vse zavarovalnice v pisni in elektronski obliki.

pokličite

072 Izdaja MTP

Izdaja MTP, obračun MTP, posredovanje podatkov na ZZZS, Vzajemna, Triglav, Adriatic

pokličite

073 Izposoja MTP

Izdaja v izposojo MTP. Evidenca izdaje, vračila. Obračun izposoje. Zapis v ONL in izdelava zahtevkov, poročil in e-izmenjava podatkov. 

pokličite

074 XML datoteka za prijavo na razpis ZZZS

Vnos podatkov o MTP in artiklov. Izdelava XML datoteke za orijavo na razpis izdaja in izposoja MTP na ZZZS.

pokličite

Storitve

101 Namestitev programa pri stranki

Namestitev programa na sedežu stranke. Doplačilo potni stroški in kilometrina.

150 €

102 Dodatno šolanje uporabnika

Dodatno šolanje uporabnika.

40 €/ura

103 Prilagajanje programa željam uporabnika

Prilagajanje programov željam naročnikov, izdelava dodatnih modulov in funkcij, svetovanje pri implementaciji programske opreme.

60 €/ura

104 Telefonska pomoč in pomoč na daljavo

1 €/minuta

Opomba: V priporočenih cenah ni upoštevan davek na dodano vrednost. Za storitve izven delovnega časa (po 17 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.