Novice. Novosti. Novitete.

FURS sprememba pri številčenju računov

Novica2019-01-28

Zadeva: Obvestilo za zavezance, ki davčno potrjujejo račune 

Obveščamo vas o spremembi stališča razlage 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) glede določitve zaporedja številčenjem računov v zvezi z obveznostjo davčnega potrjevanja računov, ko se gotovinski in negotovinski računi izdajajo in številčijo v istem zaporedju.

V skladu z določbo petega odstavka 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) se gotovinski in negotovinski računu lahko številčijo v istem zaporedju le ob pogoju, da se obe vrsti računov (gotovinski in negotovinski) davčno potrjujejo. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune številčiti tudi negotovinske račune, mora ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune. Če zavezanec negotovinskih računov ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje.

Pojasnilo (odgovor na vprašanje št. 165) z dne 8. 1. 2019 je objavljeno na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Davcno_potrjevanje_racunov.pdf).

Smiselno enako se ravna tudi v primeru, ko se v istem zaporedju kot gotovinski računi številčijo računi, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje. Tudi v tem primeru je treba ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje.

Prosimo vas, da preverite delovanje programske opreme za davčno potrjevanje ter čimprej oziroma najkasneje do 30. 6.2019 uredite postopek davčnega potrjevanja računov.